Bu belirteceğim kullanım alanları Blockchain teknolojisinin bize ileriye dönük sunacağı hizmetlerin başında olacaktır.

Malların İthalat ve İhracatı

Malların kesintisiz güvenli bir şekilde dijital aktarımı, tedarik zinciri, katılımcılar ve son kullanıcıya kadar Blockchain ile şeffaflık içinde gerçekleşir.

Kişisel Veriler

Bir şahsa veya kuruluşa gönderilmesi planlanan veriler diğer bireylerle veya kuruluşlarla (“Hizmet Onayı” ile bağlantı verilerek) paylaşılabilir. Not: Tüm kişisel verilerin Blockchain’de saklanması olasılığı düşük olabilir. Güvenilen sistemlerdeki kaynaklar, blockchain‘deki kişisel verilere depolanabilir.

Hizmet Onayı

Taraflar  arasındaki muvafakatleri yönetmek için, Onların erişimine izin verilen bireysel kimlik, iletişim bilgileri veya kişisel gizliliğin bulunduğu sağlık kayıtları kanun kapsamında diğer tarafın kayıt yönetimine izin verilebilir.

Seçmen Kütüğü

Giderek artan yabancı devletlerde yaşayan vatandaş nüfusları için Oy hakkı olan kişilerin oy verme işlemlerini kolaylaştırma ve güvenli hale getirebilme.

Oy verme

Kullanımı gittikçe artan dijital dünyada önceden kabul edilmiş bir fiziksel konumda oy verme vatandaşları oylamadan caydırıyor ve genellikle dolandırıcılık için açık pazar olarak görülüyor. Permissioned Blockchains, üzerinden elektronik oy verme mekanizmalarını etkinleştirebilir. Özel ancak denetlenebilen bir oylama süreci ve sonucuna ulaşabiliriz.

Kredi Birliği denetimi

Bir devlet endişesi olduğunda Blockchain sisteminde denetim sağlayabilir.

Varlık Yönetimi

Devletler büyük bir varlık portföyünü yönetir. Bunların bazıları son derece değerli ve karmaşıktır. Blockchain ömür boyu varlıkları korumakla ilgili benzersiz yetenek gösterebilir.

Hayvansal Gıdalar Yönetimi

İnsan-Gıda zinciri gün geçtikçe büyüyor. Sisteme eklenecek blockchainin benimsenmesiyle hayvan sağlığında dâhil olmak üzere insan gıda tedarik zincirinin değerinin arttırabilir.

Dijital Kimlik

Güvenli dijital kimliklerin asıl işlevselliği hayatı kolaylaştırmasıdır. Bir hükümet maliyet ve kaynak yönetimi ve kimlik doğrulamasını serbest bırakarak asıl işlevlerinden birini basitleştirir.

Fayda Dağılımı

Faydanın uygunluğunun yönetimi dağıtımı ve ödemeler için daha geniş entegrasyonlara ihtiyaç vardır. Kamu hizmetleri ve özel hizmetler arasındaki fayda harcaması blockchain ile sosyal refaha dönüşebilir.

Seyahat ve Hizmet Hesapları

Blockchain basitleştirilebilir bir potansiyele sahiptir. Seyyah ücretlerinin yönetimi ve dağıtımı, indirimler ve ulaşım sağlayıcıları arasındaki birlikte çalışılabilirliği arttırmaya yarayacaktır. Blockcahain’e bağlı ulaşım sistemi ile hükümetin desteklerine daha iyi yanıt verebilir.

Araç Kayıt

Araçların ulusal ya da şehir, köy seviyesi her yerde yol güvenliği ve yol suçlarının önlenmesi konularına yardımcı olabilir. Hükümet üretim, satış ve bakım yoluyla blockchain sayesinde dağıtılan aracın etkileştiricisi olabilir.

Vize ve Göçmenlik

Hükümetler sınırlarını korumak için vatandaşların vize başvuruları ve geçerlilik sürelerine son derece önem verir. Blockchain ile bu sonsuz işlem düzene sokularak değişmezlik ve şeffaflık entegre edilebilir