Blok zinciri teknolojisi, veri tabanı işlemlerinin doğrulanmış ve güvenli bir şekilde bir ağ üzerinde depolandığı hesap defterini veya veri tabanını güvenli bir şekilde yönetme imkânı tanır.

Blok zinciri olarak da bilinen bu veri tabanı, tüm hepsinin kendi veri tabanı kopyasına sahip olduğu bir düğüm ağı tarafından yönetilir.

Bir düğüm, ağa bağlı bir bilgisayar veya sunucudur. Bir düğüm ağa ilk kez bağlandığında, blok zinciri veri tabanının tam kopyasını yükler. Düğümler, blok zincirine gönderilen ancak henüz veri tabanına resmi olarak eklenemeyen, bekleyen işlem havuzundan çekilerek sıraya girer. Düğümler daha sonra, ağın kabul ettiği bir kurallar kümesine dayalı olarak geçerli olup olmadığını belirlemek için veri tabanı işlemlerini analiz eder. Geçerli işlemler birlikte gruplandırılır ve veri tabanına bir blok şeklinde, birbiri ardına bir zincire benzeyecek şekilde eklenirler. İsminin blok zinciri olmasının nedeni de budur.

Bir blok zincirin ilk bloğu oluşturulduğunda, bir karma fonksiyon ile işaretlenir. İkinci blok oluşturulup, blok zincirine eklendiğinde, ilk bloğun karma işlevinin bir bölümünü içeren bir karma işleviyle işaretlenir. Bir düğüm, blok zincirine yeni bir blok gönderdiğinde, düğüm önceki bloklardaki herhangi bir veri tabanı işlemini değiştirdiyse, o bloğun (ve her sonraki bloktaki) karma işlevi de değiştirilir.

Blok zinciri teknolojisinin bir düğümün blok zincirini ele geçirmesinin ve veri tabanı işlemlerini değiştirmesinin önüne nasıl geçeceği ve bunu nasıl algılayacağı şöyle bir örnekle gösterilebilinir; Bir düğüm, blok içeren ve bloğu değiştiren bir blok zincir güncellemesi gönderdiğinde, tüm diğer düğümler bir değişikliğin olduğunu tespit edebilir ve güncellemeyi reddedebilir.

Blok zincir teknolojisinin bu temel işlevselliği, bir blok zinciri veri tabanını güvenli kılar.