Son yıllarda hızı, güvenilirliği ve yapısıyla tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve sürekli gelişmekte olan Blockchain, Bitcoin sisteminden sonra teknolojinin geldiği son noktadır. Öyle ki, önümüzdeki yıllarda tüm banka sistemleri, tüm ekonomi ve hatta oy sistemleri bile bu teknolojiyle yapılabilir. Blockchain sisteminin diğer sistemlerden farkı, merkezi bir veri tabanı yerine blok zincirleri kullanıyor olmasıdır. Bu sebeple tek bir ara kuruma olan ihtiyaç ortadan kalkar ve depolama maliyeti düşer. Derneğimizin kuruluşunun temel amacı da bu harika teknolojiyi, büyük potansiyel vadeden Türkiye’de tanıtmak, araştırılmasına, geliştirilmesine yardımcı olmak ve tüm gelişmiş dünya ülkeleri ile aynı farkındalık yaratmak ve bu teknolojinin önemini aşılamaktır.

Ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağına inandığımız bu veri tabanı teknolojisi, Bitcoin’i de kayıt altına alabilen, sadece dijital para ile sınırlı kalmayıp, aklınıza gelebilecek her türlü veriyi hızlı ve güvenilir şekilde kayıt altına alabilen bir veri dağıtım zinciridir:

Güvenlidir çünkü verinin hangi kaynaktan çıkıp nereye vardığını izlemek mümkündür ve pek çok farklı noktada kontrolü gerçekleşir. Dolayısıyla sistemde hile yapılması veya verilerin yapılarının değiştirilmesi, hem kriptolanmış ana blokun hem de üretimi sürekli devam eden blokların aşılabilmesi mümkün görünmemektedir.

Kullanışlıdır çünkü dijital paranın yanı sıra P2P (Peer to Peer) paylaşımlarını, Id-kimlik- pasaport gibi önemli belgelerin; tapu, sözleşme, bono gibi değerli evrakların ve akla gelebilecek her tür verinin güvenli bir şekilde depolanıp yönetilmesini sağlar. Dolayısıyla geliştirmeye çok açık bir sistemdir. Türkiye gibi yüksek potansiyeli bulunan bir ülkede bu teknolojinin yaygınlaştırılması, duyurulması ve ilgililerin tek bir platformda toplanması kuruluşumuzun başlıca amacıdır.

Misyonumuz, bu yeni teknolojiyle ilgilenen tüm kişi ve kurumları tek bir kaynakta birleştirmek adına;
• Türkiye’de bulunan tüm ilgili kişi ve kurumların fikir alışverişi yapmasını sağlayacak,
• Gelişen teknolojiyle doğru orantılı güncellemeler yaparak bilgi kirliliğini engelleyecek
• Bu teknolojiyi sürekli güncel tutup geliştirecek bir platform yaratarak Türkiye’deki teknoloji potansiyelini daha ileriye taşımaktır.

Vizyonumuz, Türkiye’de teknolojinin gelişimine katkı sağlamak adına;
• Üyelerimizi tek bir platformda buluşturarak tartışmalar, paylaşımlar, duyurular, güncellemeler yapmak,
• Ar-Ge ve Eğitim Merkezleri kurarak teknoloji araştırmaları ve ar-ge çalışmaları gerçekleştirmek,
• Bilgi ve edinimlerin sürekli geliştirilmesi ve güncellenmesini sağlayarak, Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunmaktır.