Yeni ve gelişmekte olan bu teknolojinin hükümetlere, endüstriye ve tüketicilere yararlı olmasını sağlamanın yolu açık ve net olan standart bir süreçten geçer. Protokol ve standartların rekabetin özendirileceği, yeniliğe destek verileceği ve ticaret bariyerlerinin azaltılacağı şekilde geliştirildiği, eşit fırsatların verildiği bir ortam için paydaşların sürece kapsamlı bir şekilde dahil olması çok önemlidir. Ripple, Ethereum ve NXT gibi blok zincirlerinin çoktan yayılmaya başladığını görmekteyiz. Uluslararası standartlar ve destekleyici protokoller olmadan bu teknolojinin genel olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Blok zinciri henüz yeni ortaya çıkan bir teknolojidir ve bağımsızlık, gizlilik ve mutabakat eksikliği, karar vericiler, düzenleyiciler ve benzer şekilde endüstri için de sorun yaratmaktadır. Buna rağmen Avustralyalı paydaşlar ve hükümet, bu teknolojinin uzun vadede sürdürülebilir olmasını istemektedir. ISO ve üyeleri ise bunun gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bu çalışma, hükümet yetkileri tarafından ele alınan yasal zorunlulukları ve düzenleyici konuları hariç tutacaktır. Önerilen çalışma programı, terminoloji, süreç ve yöntem, bilişim gizliliği, siber güvenlik, müşterek çalışma ve blok zincirin diğer kilit teknik yönlerini kapsayan Uluslararası Blok Zinciri standartlarının geliştirilmesini göz önüne alacaktır.