Gerçek üyelik koşullarında sözü edilen niteliklere sahip, fakat referans alamayan gerçek ve tüzel kişiler ön üyeliğe doğrudan kabul edililir ve Yönetim Kurulu’nun oy çoğunluğuyla aldığı karar ile ön üye olması gerçekleşir.

Ön üyelik , Gerçek kişi üyeliği değildir ancak çalışmalara sağladığı verimli katkılarıyla gerçek üyeliğe alınabilir.

Ön üyeler, Gerçek üyelerin Derneğe giriş ve yıllık ödentilerin toplamının yarısı tutarında ön üyelik aidatı öderler, organlara seçme, seçilme hakları dışında gerçek üyelerin sahip olduğu tüm haklardan yararlanırlar.

Ön üyelikte kişi komite çalışmalarını destekleyebilir.

Toplantılara misafir olarak katılıp dinleyebilir.